Bloganje.com Transport in logistika Kaj vse upoštevati pri nakupu avtomobila?

Kaj vse upoštevati pri nakupu avtomobila?

by marijanpeterka
Nakup novega avtomobila

Nakup avtomobila je lahko precej zahtevna naloga, če niste soočeni vsaj z osnovnimi informacijami. Nekoliko drugače boste morali postopati, če boste želeli kupiti nov avto, kot če boste hoteli kupiti rabljenega. Prav tako ni vseeno, če boste nov ali rabljeni avto kupovali pri nas ali v tujini.

Nakup novega avtomobila

Za novo vozilo se šteje vozilo, ki je povsem novo iz tovarne oziroma je bilo dobavljeno prej kot v pol leta, odkar je bilo prvič dano v uporabo. Za nov avto se šteje tudi tisti, ki z njim ni bilo prevoženih več kot 6.000 kilometrov.

V primeru nakupa povsem novega avtomobila pri nas vas čaka:

  • sklenitev pogodbe o nakupu,
  • sklenitev zavarovalne pogodbe,
  • registracija vozila.

Pogodbo o nakupu boste sklenili s prodajalcem, na primer z avtosalonom. Ob tem prejmete račun, prav tako homologacijo – to je potrdilo o skladnosti. Pri zavarovalnici sklenete pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Nove tablice kupite na registracijski organizaciji.

Ključi novega vozila

Za novo vozilo štejemo tudi vozilo, s katerim je bilo prevoženih manj kot 6.000 kilometrov.

To so lahko upravne enote ali organizacije, kjer se opravlja tehnične preglede motornih in priklopnih vozil ali gospodarske družbe ter samostojni podjetniki, ki opravljajo dejavnost prodaje motornih oziroma preklopnih vozil. Možen je nakup standardnih tablic, lahko pa jih naročite z oznako po lastni želji. Plačati boste morali letno dajatev oziroma nadomestilo za uporabo cest, takso za registracijo vozila in za obrazec novega prometnega dovoljenja.

Nakup rabljenega avtomobila

Podatke o rabljenem vozilu, ki ga hočete kupiti, lahko preverite v evidenci motornih vozil. Tam lahko najdete podatke o prevoženih kilometrih, številu lastnikov, o opravljenih tehničnih pregledih in podobno. Vpogled od vas zahteva registrsko številko ter številko prometnega dovoljenja vozila.

Za nakup rabljenega vozila pri nas boste morali:

  • skleniti kupoprodajno pogodbo,
  • skleniti zavarovalno pogodbo,
  • opraviti tehnični pregled vozila,
  • prenesti lastništvo,
  • registrirati vozilo.

V primeru da tehnični pregled vozila ni več veljaven, boste morali nujno opraviti novega. Vozila, ki pa niso starejša od štirih let, ne potrebujejo tovrstnega pregleda. Lastništvo boste prenesli na eni od registracijskih organizacij.

Če boste avto kupovali od fizične osebe, morata pri prenosu lastništva biti prisotna oba. Prenos lastništva kupec ali prodajalec lahko uredi tudi sam, seveda če ima overjeno pooblastilo prodajalca oziroma kupca. Če pa boste rabljeno vozilo kupovali od pravne osebe, boste potrebovali pooblastilo za odjavo vozila, katerega lastnik je bila torej pravna oseba.

Registrske tablice na rabljenem avtu lahko obdržite ali pa kupite nove. Izjema so samo tiste tablice, ki so bile narejene po naročilu in so vezane na lastnika. Plačati boste morali letno dajatev, takso za registracijo vozila, takso za spremembo lastništva ter za obrazec novega prometnega dovoljenja.

Morda vas zanima tudi ...