Bloganje.com Dom in vrt Senzorji in tipala za uporabo v avtomatizaciji stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb

Senzorji in tipala za uporabo v avtomatizaciji stanovanjskih in nestanovanjskih zgradb

by marijanpeterka

Avtomatizacija stavb je v sodobnem času potrebna tako zaradi varčevanja z energijo in posledično s stroški kot tudi zaradi doseganja standardov. Zahteve, ki jih mora izpolnjevati zgradba, da se smatra za varno in zdravju ter okolju dovolj prijazno, so namreč postavljene precej visoko, in če jih ne dosegamo, seveda ne moremo pridobiti uporabnega dovoljenja. Avtomatizacija je torej nuja tako pri nestanovanjskih kot stanovanjskih zgradbah. Celo pri enostavnovanjskih zgradbah oziroma zasebnih hišah se vse bolj uveljavlja.

Senzorji in tipala za inteligentno upravljanje

Delovanje sistemov v stavbi in s tem njeno prilagajanje predpisanim zahtevam nam pomagajo nadzorovati senzorji, ki pri avtomatizirani stavbi merijo različne količine in kakovosti, podatke pa nato posredujejo v nadzorni sistem, kjer se glede na odčitke avtomatično poskrbi za prilagoditve. S tem se poskrbi za optimalno delovanje sistemov, pri katerih ni nihanj v pozitivno in negativno smer, temveč se vedno skrbi za uravnavanje. Do preseženih vrednosti v eno ali drugo smer tako ne prihaja, uravnoteženost pa pomeni manjše stroške.

Senzorji in tipala Andivi

Podjetje Andivi d.o.o. vam na vse senzorje in tipala nudi kar 3 leta garancije.

Kadar govorimo o stroških, imamo seveda v mislih predvsem tipala, ki se uporabljajo za merjenje temperature, vlage, osvetljenosti itd. To so tisti najbolj splošni senzorji, ki so najbolj v uporabi tako v stanovanjskih kot v nestanovanjskih zgradbah, poleg teh pa so običajno glede na vrsto in namembnost stavbe ter predpisane standarde zanjo potrebna še druga tipala, ki skrbijo za primerno uporabo in varnost. Sem spadajo na primer tipala, ki merijo kakovost zraka, specifičen plin (ogljikov dioksid, ogljikov monoksid itd.), opozarjajo na dim oziroma požar, merijo temperaturo vode, opozarjajo na gibanje, merijo tlak, pretok in podobno.

Kakšni senzorji so potrebni, je odvisno predvsem od naše zakonodaje. Kakšni so dobrodošli kljub temu, da niso nujni, pa je odvisno predvsem od tega, kako si lahko z njimi pomagamo pri uravnavanju parametrov, ki so bistveni za prijetno bivanje, za kakovosten delovni proces, za zniževanje stroškov.

Tipala za temperaturo

Najbolj razširjeni med vsemi so temperaturni senzorji, ki se lahko uporabljajo tako za odčitavanje splošne zunanje in notranje temperature kot tudi dosežene temperature na posameznem manjšem področju. Predvsem v večjih prostorih in v industrijskih zgradbah je smiselno odčitavati temperaturo na več mestih. Kot najbolj preprosti senzorji so se seveda uveljavili regulacijski termostati, ki merijo temperaturo v samem termostatu, prav tako pa imajo termostati lahko tudi oddaljena tipala oziroma sonde. Temperaturni senzorji so lahko namenjeni tudi vgradnji v strop, navojni, potopni, naležni, površinski, viseči … Pravzaprav pa senzorji za temperaturo ne merijo nujno zgolj temperature zraka in vode, temveč tudi temperaturo drugih plinov in tekočin, pa tudi trdnih snovi.

  • Industrijski prostorski termostat

Je tudi za vas temperatura pomemben dejavnik bivalne, obrtne, industrijske stavbe? Če potrebujete natančno nadziranje temperature zaradi delovnih pogojev, varnosti, morda celo podaljšanja življenjske dobe same stavbe in strojev, potem je najbolje, da se obrnete na podjetje Andivi. Pri njih so specialisti za temperaturna tipala, senzorje za različne druge namene, prav tako pa tudi za učinkovite rešitve v avtomatizaciji zgradb na splošno. Zaradi tega vam bodo lahko svetovali, kakšno uravnavanje temperature in drugih lastnosti prostorov je za vas najbolj smiselno in bo v praksi najbolj učinkovito.

Morda vas zanima tudi ...